0

PASAULINĖS KOVOJANČIOS SU VĖŽIU BENDRUOMENĖS KVIETIMAS IMTIS VEIKSMŲ

 

Mes, pasaulinė kovojanti su vėžiu bendruomenė, kreipiamės į vyriausybes, tarptautines vyriausybines organizacijas, tarptautines donorų bendrijas, plėtros agentūras, profesines organizacijas, privatų sektorių ir visą pilietinę visuomenę imtis neatidėliojamų veiksmų sustabdyti mirčių nuo vėžio augimą. Siekiant šio tikslo būtina prioritetinė valstybės parama ir planuojant reikalingas priemones, ir aprūpinant ištekliais.

 

Uždaviniai iki 2020 m.

 

 • siekti, kad vėžio kontrolės programos būtų prieinamos visose šalyse;
 • įvertinti pasaulinę vėžio problemą, kas leistų ženkliai pagerinti vėžio kontrolę;
 • ženkliai sumažinti globalų tabako ir alkoholio suvartojimą, kovoti su nutukimu;
 • taikyti vakcinacijos programas dėl ŽPV ir HBV didesnės rizikos populiacijose;
 • pagerinti visuomenės požiūrį į vėžį ir išsisklaidyti žalingą mitą bei klaidingą supratimą apie šią ligą;
 • įgyvendinti patikros bei ankstyvosios diagnostikos programas, kad pagerėtų visuomenės ir profesionalų supratimas apie signalus, įspėjančius dėl vėžio;
 • taikyti tikslias vėžio diagnostikos priemones, tinkamą gydymą, reabilitaciją ir paliatyviąją priežiūrą;
 • užtikrinti visiems pacientams, sergantiems vėžiu bei kenčiantiems skausmą, prieinamą efektyvią skausmo kontrolės priežiūrą;
 • ženkliai pagerinti galimybę profesiniam tobulinimuisi įvairiose vėžio kontrolės srityse;
 • sumažinti sveikatos darbuotojų, kurie dirba vėžio kontrolės srityje, emigraciją;

• siekti didesnio sergančiųjų vėžiu išgyvenamumo.

 

Prioritetiniai veiksmai

 

Šie uždaviniai yra ambicingi. Tačiau pastaraisiais metais gauti akivaizdūs įrodymai, kad bendri veiksmai per trumpą laiką gali atnešti pasikeitimų. Todėl mes tikime, kad šie uždaviniai bus įgyvendinti.

 

Sveikatos strategija

 

 • siekti, kad valdžia skirtų prioritetą investicijoms į vėžio problemą, suprasdamos, kad šios investicijos yra investavimas į šalies ekonomiką ir socialinę gerovę. Organizacijos, dirbančios vėžio kontrolės sistemoje, turėtų bendradarbiauti su pasaulinėmis donorų bendrijomis, plėtros agentūromis, privačiu sektoriumi ir visa pilietine visuomene;
 • įdiegti strategines priemones, skirtas pašalinti onkologinės priežiūros spragas;
• planuojant vėžio kontrolę stengtis, kad dalyvautų ir pacientai.

 

Vėžio prevencija ir ankstyvoji diagnostika

 

 • paraginti vyriausybes laikytis rekomendacijų, kaip mažinti rūkalų vartojimą;
 • skleisti žinias apie vėžio rizikos veiksnius ir ankstyvuosius vėžio požymius visuomenėje ir tarp profesionalų. Raginti vyriausybes įgyvendinti strategijas, kurios padėtų sumažinti riziką bendruomenėje ir leistų asmenims apsispręsti pasirenkant sveikesnę gyvenseną;
 • skatinti vyriausybes įgyvendinti priemones, kurios padėtų sumažinti profesinio vėžio riziką;
 • imtis veiksmų užtikrinti aprūpinimą vakcinomis ir kitomis priemonėmis, kurios apsaugo nuo vėžį sukeliančių infekcijų;
• vykdyti pilotinius tyrimus, kurie leistų įvertinti naujų patikros technologijų tinkamumą ir efektyvumą populiacijoje;

 

Vėžio gydymas

 

 • kurti vėžio gydymo rekomendacijas atsižvelgiant į vietos poreikius ir išteklius. Garantuoti tinkamą gydymą, reabilitaciją, paliatyviąją priežiūrą, gerai apmokyti personalą, kuris būtų pasiruošęs atsižvelgti į fizinius, socialius ir emocinius pacientų, sergančių vėžiu, poreikius;
 • imtis veiksmų optimizuoti skausmo kontrolę. Dirbti kartu su vyriausybėmis, siekiant reguliuoti per griežtą nuskausminamųjų vaistų skyrimą. Bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, tarp jų ir su Tarptautine narkotikų kontrolės taryba ir PSO, užtikrinant Jungtinių Tautų tarptautinės narkotikų kontrolės susitarimų vykdymą dėl nuskausminamųjų vaistų skyrimo sergantiesiems vėžiu bei kenčiantiesiems skausmą;
 • bendradarbiauti su farmacijos pramone didinant vėžiui gydyti skirtų kokybiškų vaistų gamybą ir prieinamumą;
 • padidinti sveikatos darbuotojų, kompetentingų visose vėžio kontrolės srityse, skaičių, suteikti specialistams galimybę tobulintis;
 • kelti sąmoningumą, kad sveikatos darbuotojų emigracija turi įtakos vėžio priežiūros lygiui šalies mastu, o sveikatos darbuotojų stoka nepadeda spręsti problemos;
 • padidinti investicijas nevalstybiniame sektoriuje, kuriame atliekami vėžio tyrimai, paspartinti mokslinių atradimų įdiegimą klinikoje bei visuomenės sveikatos praktikoje;
• paskatinti įvairių šalių vėžio tyrimų organizacijas bendradarbiauti, keistis duomenimis ir apibrėžti tyrimų tikslus tam, kad būtų galima optimizuoti ribotas lėšas vėžio tyrimams ir sumažinti pastangų dubliavimąsi.

 

Dėl veiklos krypčių iki 2020 m. tobulinimo

 

 • Tarptautinė kovos su vėžiu sąjunga (UICC), kurioje šiuo metu yra per 300 organizacijų iš 100 šalių, rems tarptautinį bendradarbiavimą siekiant progreso įgyvendinant uždavinius iki 2020 m.;
 • UICC skatins narius naudoti Pasaulinę vėžio deklaraciją kaip modelį vystyti regionines ar nacionalines vėžio deklaracijas tam, kad geriau atsispindėtų vietos poreikiai ir prioritetai bei būtų patikslinti uždaviniai;
• UICC įsipareigoja kas antri metai paruošti ataskaitą apie uždavinių iki 2020 m. vykdymo eigą ir skelbti ją Pasauliniame vėžio kongrese.

Rašyti komentarą


Security code  

2024 m. liepos 24 d., Trečiadienis